www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Sob09192020

Last update09:11:44

Back Kauzy Teplárna Horkovod z temelína asi nebude. Proč?

Horkovod z temelína asi nebude. Proč?

  • PDF

Horkovod z Temelína do Budějovic asi nadále zůstane ve stádiu projektu. Toto vyplývá ze slov sedmnáctiprocentního vlastníka teplárny, firmy Forum Energy s.r.o.. Firma Forum Energy s.r.o. ústy svého tiskového mluvčí tvrdí, že vedení teplárny jednalo s vedením Temelína pouze jednou, zatímco primátor Thoma a ostatní politici města dojednávali obchod za město již několikrát, přestože v teplárně nezastávají žádné funkce. Minoritní akcionář se obrátil na zastupitele města České Budějovice. Sám jsem zvědavý, jak bude tento dialog probíhat, pokud vůbec půjde o dialog. Ladislav Vrabel

Dopis zastupitelům města České Budějovice

Vážená paní zastupitelko, pane zastupiteli,

 

rád bych Vás upozornil na situaci kolem přípravy projektu plánovaného horkovodu z JE Temelín do Českých Budějovic, který má potenciál zásobit teplem více než polovinu města po dobu nejméně čtyřiceti let a na jednání primátora Českých Budějovic, které dle našeho názoru vyžaduje přinejmenším hlubší vysvětlení.

Na minulé řádné valné hromadě Teplárny České Budějovice v červnu 2011 bylo usneseno, že do roka tj. června 2012 musí teplárna přijmout rozhodnutí týkající se této více než 1,5 miliardové investice, která zásadně ovlivní budoucnost podniku a určí rámec nutných investic, které teplárna bude muset v příštích letech zejména s ohledem na energetickou legislativu učinit.

Ve standardním podnikatelském prostředí by vedení společnosti, které se tato investice bytostně týká, učinila vše možné pro to, aby pomocí odborných analýz a na základě intenzivních obchodních jednání stanovilo pro svoji společnost optimální investiční variantu. Seriózní vyjednávání by tedy zahrnovalo zejména sérii porad nejvyššího vedení zainteresovaných subjektů, kde by se za tvrdého vyjednávání dospělo k  parametrům investice generující přiměřený zisk oběma smluvním stranám resp. odmítnutí projektu pro jeho neefektivitu.

Realita je však taková, že dnes pouhé dva týdny před řádnou valnou hromadou je z předloženého plánu podnikatelské činnosti podniku zjevné, že s horkovodem z Temelína teplárna v současnosti nepočítá.  To vše zřejmě na základě jedné (!) schůzky vedení společnosti s vedením ČEZ, o které jsme byli informováni v březnu 2012 na mimořádné valné hromadě po mnoha vyhýbavých odpovědí vedení na toto téma.

Tato zjevná a dlouhodobá neaktivita teplárny vyvolává otázky zvlášť v situaci, kdy primátor města, který odstoupil z vedení podniku po objevení skandálních škod z doby jeho působení v teplárně, s vrcholovým vedením ČEZ tuto otázku opakovaně vyjednával, jak ostatně on sám v médiích opakovaně potvrdil.

Otázky, které však zůstaly zcela nezodpovězeny a jenž se dotýkají nejen nás jako akcionáře teplárny, ale i města jako většinového vlastníka teplárny, jsou následující:

Proč, na základě jakého pověření a co primátor města vyjednával ve věci týkající se výsostně zákonně zvoleného představenstva podniku nesoucí ekonomickou i právní odpovědnost za realizaci tohoto projektu, správu a rozvoj teplárny?

Jakým způsobem tato jednání přispěla ku prospěchu teplárny, její zákazníky a akcionáře? Jakým způsobem komunikoval primátor výsledky těchto vyjednávání s vedením teplárny? A proč pan primátor odmítá o svých jednáních sdělit podrobnosti nejenom ostatním akcionářům teplárny ale zřejmě i radě a zastupitelstvu města?

V případě, že o těchto jednání vedení teplárny neinformoval, nebo se domnívá, že se výsledky vyjednávání netýkají vedení společnosti a ostatních akcionářů podniku, resp. občanů města, může pan primátor vysvětlit, jaké zájmy na jednání se společnosti ČEZ zastupoval a jaký byl smysl těchto jednání?

Odpověď pana primátora na dopis naší společnosti, se kterou jste byli seznámeni na minulém zastupitelstvu města, v podstatě nám pouze sdělila, že si primátor resp. rada jako zástupce města může ve svých záležitostech činit, co se mu zlíbí. Následně pak naše další dopisy, navzdory jejich úřední evidenci na magistrátu, zůstaly bez jakékoliv další odpovědi.

Domnívám se, že podobně jako primátor Thoma interpretoval svého času výkon svých pravomoci i hejtman Středočeského kraje, který je v současnosti konfrontován s poněkud odlišným náhledem obyčejných lidí na řádný výkon veřejné funkce a je nyní již více než zřejmé, že jeho jednání bylo umožněno zejména nedůslednou snahou zastupitelů a radních nahlédnout do podrobností týkající se jeho výkonu jeho funkce.

Je nutné si uvědomit, že obcházením představenstva teplárny ve věcech spadajících do jeho výlučné pravomoci pan primátor uvádí město České Budějovice do situace, kdy město může být činěno zodpovědným za případné újmy, které mohou v budoucnosti teplárně vzniknout následkem tohoto postupu.

Vážená paní zastupitelko, pane zastupiteli,

Jsme si vědomi, že tlak, který naše společnost vyvíjí na řešení problémů v Teplárně České Budějovice, může být nepříjemný, nicméně výsledky, kterých jsme dosáhli v minulém roce, jako bylo pozastavení miliardového projektu na energoblok na biomasu, jejímž hlavním dodavatelem paliva měla být dřevařská firma v insolvenci se sídlem v Belize nebo konečně přiznání škod způsobených pod dozorem primátora Thomy jako předsedy dozorčí rady teplárny ukazují, že jsme šli správným směrem, a že je nutné nenechat celou záležitost usnout.

O to více jako liché vyznívá doporučení primátora města, který na zářijovém zasedání zastupitelstva v roce 2011 sdělil, že nepovažuje pro město za rozumné řešit teplárnu na veřejném zasedání a tak se pokusil, a to zřejmě úspěšně, odsunout téma teplárny ze zřetele kontrolních orgánů města. Otázkou zůstává, komu je tento stav k užitku.

Pokud Vás postoje naší společnosti blíže zajímají, mohu Vás odkázat na naše webové stránky www.forumenergy.cz, resp. na osobní setkání, kde by bylo víc místa odpovědět na Vaše konkrétní dotazy.

Giuliano Giannetti

Forum Energy s.r.o.

akcionář Teplárny České Budějovice a.s.

 

Komentářů
nesmysl
Tomáš Kubín 2012-06-15 08:17:00

Tak tohle je opravdu těžce mimo mísu. Pokud se projektem přivaděče z Temelína nezabývá
vedení Teplárny, tak je to samozřejmě strašný průšvih. Ale proč by sakra neměl s ČEZ ve
věci vyjednávat statutární zástupce většinového vlastníka Teplárny a notabene nejvyšší
představitel města, jehož se projekt bytostně dotýká? Co je to za blbost? Pánové autoři,
podobnými nesmysly velmi hodně a dost shazujete sami sebe.
více nesmyslů
Pavel P. 2012-06-18 16:23:51

Forum Energy dělá více nesmyslů - viz vyfocené plakáty - tyto "nesmyslné" projekty,
budou-li vůbec realizovány, sjednalo minulé vedení, které je zaplaťbůh už pryč a Forum
neustále ryje do nového vedení Teplárny, aby je shazovalo a získalo více lidí na svou
stranu.Jsou za tím jen peníze, nákup a následný prodej do ciziny - rozhodně ne dobro lidí.
Navíc, zkuste hádat, komu patří firma na výrobu těchto billboardů? Netvrdím, že Teplárna
je bezchybná, určitě by se teplo dalo pořídit levněji, ale tyhle kecy jsou fakt mimo mísu
:o(((
Giuliano Giannetti 2012-06-20 16:28:40

Ad Pavel P. Billboardy jsme poptaly u více společností a to konkrétně NAMAX, 4-less a tuším
eurobb, které jsme nakonec vyřadili z důvodů nejisté legality. Cenově a hlavně umístěním
ploch nám více vyhovovala firma 4-less...jestli z nějakého důvodu vidíte v tomto problém,
bych prosil o prosté sdělení proč a které společnosti jsou tedy vhodné pro umístění
reklamy.
Giuliano Giannetti 2012-06-20 16:29:06

K reklamě jako takové, přiznávám se otevřeně, že najít slogan, který za 1) je pravdivý,
za 2) je úderný a zaujme a za 3) vejde se do jedné-dvou vět, byl strašně těžký úkol.
Reagovali jsme na průzkum, který jsme si nechali udělat v dubnu z kterého vyplývalo, že
většina obyvatel budějovic ani neví, že v teplárně je nějaký problém. Vás co čtete tento
web asi není třeba přesvědčovat...
2x více nesmyslů a ještě tím podporujte Dlouhýho
Anonymní 2012-06-19 19:57:23

Chápu, chcete dát prostor oběma stranám, ale Forum Energy rozhodně nevlastní hodný strýček,
který chce dát občanům levné teplo, ale ve chvíli kdy politickou garnituru našeho města
(určitě všemožnými prostředky včetně mediálních kampaní přes plakátovací firmu
p.Dlouhého) nakonec přesvědčí, že teplárnu bude lépe spravovat a hlavně ku prospěchu
občanů města to se teprve pak budou občané divit, stejně jako se divili ve všech městech,
kde už firmy spojené s vlastníky Forum Energy dosáhly svého a politici jim městské teplárny
prodali, ale to už bude pozdě s tím něco udělat, provize už budou rozdány a Vy se budete
drbat za uchem co jste to podporoval za bandu.
Giuliano Giannetti 2012-06-20 16:39:00

Zdravím pane Anonyme.

příběh o městských kasách vysátých naší společností jsme
poprvé četli v komentáři Zdeňka Blažka pro ČB deník, tak mě překvapuje, že jej slyším
zrovna od Vás.

Přiznám se, že vzhledem k tomu, že o žádných napojených firmách nevím a
pan Blažek na naši předžalobní výzvu, kde jsme jej žádali o konkrétní firmy a města, kde
jsme měli být napojeni neodpověděl, tak bych se docela rád dozvěděl, podrobnosti o naší
obchodní činnosti :-)

Co se týče divení občanů...tak by se mohli např. divit, že v
teplárně se dá efektivně hospodařit, protože jinak mi přijde i po přečtení tohoto webu,
že se v už lidé nemůžou divit ničemu. Cena tepla je regulovaná ERU, takže cenovou politiku
teplárny nemůže ovlivnit výrazně žádný akcionář ať už je to město nebo my.

Kdybyste
měli někdo nějaké otázky, kontaktujte mne na Giannetti@forumenergy.cz nebo přes náš web.
Není problém tyto fámy (viz výše) vyvrátit a na otázky odpovědět.

S pozdravem

Giuliano
Giannetti
Giuliano spad jsi z hrušky?
Ekolog 2012-08-02 22:04:10

Ty člověče nevíš o energetice zhola nic. ERU nereguluje oslíku. Jestli tvůj investor
šlápnul vedle...to je jeho chyba. 300 míčů za 15% akciíí... to tě E.ON pěkně
vyšplouchnul. Umíš akorát počítat peníze...to umí kde kdo. Přihlaš se na střední
strojárnu v Budějkách a tam tě za 4 roky doučí něco z teplárenství a vůbec. Nazdar itale.
Horkovod z temelína asi nebude. Proč?
Viagra koupit 2014-09-26 04:33:42

viagra

http://levitra.shop1.cz/
Horkovod z temelína asi nebude. Proč?
sildenafil praha 2014-09-27 22:28:11

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
Horkovod z temelína asi nebude. Proč?
sildenafil koupit 2014-09-29 01:41:30

sildenafil praha

http://levitra.shop1.cz/
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."